مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی

مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی

مجموعه کتاب‌های مباحث و روش‌های شهرسازی در 6 جلد زیر در دهه‌های 1360 و 1370 توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران به چاپ رسیده است. هرکدام از جلدهای این مجموعه نویسندگان متفاوتی دارد.

1-کنترل سیل (محمدطاهر طاهری بهبهانی، مصطفی بزرگ‌زاده، عزت‌الله رمضانی، مسعود معتمدی)

2- جغرافیا (محمدتقی رهنمائی)

3- اقتصاد (مینو رفیعی)

4- مسکن (فیروز توفیق)

5- جمعیت (حبیب‌الله زنجانی)

6- محیط‌زیست (کامبیز بهرام سلطانی)