“Shahrdari ha” Journal

ماهنامه شهرداری‌ها به صورت ماهنامه از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به چاپ رسیده است، مرجع رسمی و معتبر اطلاع رسانی در خصوص مباحث فنی، تخصصی ، حقوقی در حوزه مدیریت شهری است.مخاطب ویژه این نشریه شهرداران ،اعضای شورای اسلامی شهر و کارمندان شهرداری‌هاست و به صورت عمومی نیز مورد استفاده تمامی دست اندرکاران دخیل در امر مدیریت و توسعه شهر قرار می‌گیرد.
شماره‌های اخیر این ماهنامه براساس تفاهم‌نامه میان مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از سوی این مرکز تامین محتوی و چاپ و توزیع گردیده است.